Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek, 20 lip 2017 13:32
Foto: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy dostawy miału węglowego energetycznego z transportem i rozładunkiem w ilości 2.700 Mg w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, zgodnie z art.138a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.
Czytaj całość

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 17 lip 2017 12:29
Foto: PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
dostawa miału węglowego energetycznego z transportem i rozładunkiem w ilości 2.700 Mg w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, zgodnie z art.138a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

piątek, 3 mar 2017 12:11
Foto: OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
dostawa materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177)- przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy
Czytaj całość

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

wtorek, 28 lut 2017 14:18
ZADANIE: „Wykonanie przyłącza przy ul. Rynek 3 w Orzyszu.” Ogłoszenie w sprawie dostawy materiałów preizolowanych do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

wtorek, 7 lut 2017 08:49
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe na ubezpieczenie zakładu, którą złożyła firma: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Spółka Akcyjna Region Sprzedaży Korporacyjnej Północ, Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Olsztyn ul. Wyszyńskiego 1 10-457 Olsztyn Informacja w załączeniu.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

piątek, 9 gru 2016 09:41
Foto: OGŁOSZENIE
dotyczy: Zapytanie ofertowe na bezgotówkowy zakup paliwa do koparko- ładowarki w 2017 r.
Czytaj całość

Informacja do protokołu otwarcia ofert

piątek, 7 paź 2016 12:07
Foto: Informacja do protokołu otwarcia ofert
Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnego studium wykonalności, dokumentacji technicznej oraz oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pt. „Odnawialne źródła energii okazją do poprawy jakości środowiska naturalnego- ogniwa fotowoltaiczne.”
Czytaj całość

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

czwartek, 6 paź 2016 13:32
Foto: PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnego studium wykonalności, dokumentacji technicznej oraz oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pt. „Odnawialne źródła energii okazją do poprawy jakości środowiska naturalnego- ogniwa fotowoltaiczne.”
Czytaj całość

DODATKOWE INFORMACJE

poniedziałek, 3 paź 2016 12:17
Zapytanie ofertowe na na opracowanie kompletnego studium wykonalności, dokumentacji technicznej oraz oceny oddziaływania na środowisko, dla projektu pt. „Odnawialne źródła energii okazją do poprawy jakości środowiska naturalnego- ogniwa fotowoltaiczne.”
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

wtorek, 6 wrz 2016 10:55
Foto: OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę miału węglowego energetycznego z transportem i rozładunkiem w ilości 2.700 Mg w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, zgodnie z art.138a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.
Czytaj całość

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

piątek, 2 wrz 2016 13:56
Foto: PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę miału węglowego energetycznego z transportem i rozładunkiem w ilości 2.700 Mg w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, zgodnie z art.138a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ww. ustawy.
Czytaj całość

Wynik postępowania na wykonanie badania emisji (stężeń) zanieczyszczeń pyłowo- gazowych (obejmujących: pył całkowity, SO2, NOx jako NO2 i CO, z oznaczeniem O2 i CO2)

wtorek, 12 kwi 2016 13:08
Wynik postępowania na wykonanie badania emisji (stężeń) zanieczyszczeń pyłowo- gazowych (obejmujących: pył całkowity, SO2, NOx jako NO2 i CO, z oznaczeniem O2 i CO2) z 3 kotłów wodnych typu KRm-2,91 nr 1 i 2 oraz KRm-2,5 nr 3 w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Orzyszu.
Czytaj całość